Robím bežné úpravy, nastavenia gitár, opravy…

Nerobím servis nástrojov, ktoré sú v záruke.

Nerobím ani povrchové úpravy a opravy elektroniky.

Nástroje preberám v čase, ktorý je vopred dohodnutý.

Upozornenie: za pôvodný stav nástrojov nenesiem zodpovednosť. Zvlášť sa to týka gitár vyrobených v komunistickej Číne, ale aj v iných krajinách Ázie.