– Výmena strún

– Výmena ladiacej mechaniky

– Nultý pražec (nut) – nastavenie dohmatu, výmena, výroba

– Nastavenie dohmatu na kobylke – úprava, výmena saddle

– Lepenie patky krku

– Nastavenie krku

– Zrazenie ostrých hrán na konci pražcov

– Výbrus pražcov

– Výmena pražcov

– Celková kontrola a nastavenie nástroja